หมายเลขน่ารู้ดีแทคเติมเงิน

ฟรี! ทางลัดง่ายๆ ทำได้เองทุกเวลา ให้คุณเช็กข้อมูลการใช้บริการในปัจจุบัน

1 เช็กโปรโมชั่นปัจจุบันของคุณ (โปรโมชั่นหลักและเสริม)

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *1003 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1003  กด 8

1 เช็กยอดเงินคงเหลือ ใจดีให้ยืมคงเหลือ และวันหมดอายุ

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *101# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1001 

2 เช็กยอดใช้งานคงเหลือของโปรเสริมทั้งหมด
• ซูเปอร์เม้าท์
• อินเทอร์เน็ต
• Social content (Line, FB)
• SMS & MMS

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *101*1# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1001  กด 1

3 เช็กยอดโบนัส และโบนัสในเครือข่ายคงเหลือ

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *101*5# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1001  กด 2

ตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่คิดค่าบริการจากกระเป๋าโบนัสจะปรับเปลี่ยนเป็น 2 บาท/MB  ส่วนการโทรทุกเครือข่าย (2 บาท /นาที) และส่ง SMS, MMS (2 บาท/ข้อความ) ยังคงคิดตามอัตราเดิม

1 ศูนย์รวม รายละเอียดโปรโมชั่น, สมัคร, ยกเลิก (โปรโมชั่นหลักและโปรโมชั่นเสริม)

บริการด่วนพิเศษ (USSD)รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1003 

1 เติมเงินผ่านบัตรเติมเงิน

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *100*หมายเลขบัตร,รหัสบัตรเติมเงิน# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1000 

1 ศูนย์รวมบริการใจดี

บริการด่วนพิเศษ (USSD)

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *100 

2 ใจดีให้ยืม

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *110*0#  ตรวจสอบยอดการใช้งานใจดีให้ยืมที่สามารถยืมได้
กด *110#  (ยืม 40 บาท) หรือ กด *110*จำนวนเงินที่ต้องการยืม# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1010 

3 ใจดีให้โอน

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *112*08XXXXXXXX*จำนวนเงินที่ต้องการโอน20-200# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1012 

4 ใจดีแจกวัน

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *113*จำนวนวันที่ต้องการ30, 90, 180# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1013 

5 ใจดีฉุกเฉิน

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *114*08XXXXXXXX# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1014 

6 ใจดีแปลให้

บริการด่วนพิเศษ (USSD)

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1021 

7 ใจดีแจ้งเครือข่าย

บริการด่วนพิเศษ (USSD)

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *7102 

1 บริการทำรายการอัตโนมัติ

บริการด่วนพิเศษ (USSD)

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *777 

2 บริการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ และการลงทะเบียนแสดงตน

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *102# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1002  กด 1

3 ตรวจสอบเบอร์มือถือว่าอยู่ในเครือข่ายดีแทคหรือไม่

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *102*08XXXXXXXX# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

4 ตรวจสอบพื้นที่การใช้งานของหมายเลขโทรศัพท์

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *102*1*08XXXXXXXX# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

5 เช็กเบอร์คนโปรด

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *103*6# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1003  กด 6

6 เปิดใช้บริการ sms แจ้งเตือนค่าใช้บริการ dtac prepaid internet

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *104*61# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

7 ปิดใช้บริการ sms แจ้งเตือนค่าใช้บริการ dtac prepaid internet

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *104*62# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

8 เปิดใช้บริการ dtac prepaid internet

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *104*71# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1004  กด 7

9 ปิดใช้บริการ dtac prepaid internet

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *104*72# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1004  กด 7

10 ตั้งค่ามือถือเพื่อใช้งาน Internet, MMS

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *772# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1004  กด 7

11 เช็กยอดการใช้งานแฮปปี้แบงก์จากดีแทค

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *108# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1020  กด 4

12 เช็กอายุการใช้งานและอายุการเป็นสมาชิกแฮปปี้แบงก์จากดีแทค

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *108*2# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

13 สมัครบริการระหว่างประเทศ

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *118# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1018  กด 1

14 ระงับบริการระหว่างประเทศ

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *118*2# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1018  กด 1

15 ตรวจสอบสถานะบริการระหว่างประเทศ

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *118*3# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1018 

16 โอนสายทุกกรณี (Call Forwarding)

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด **21*หมายเลขปลายทาง# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

17 ยกเลิกการโอนสายทุกกรณี (Cancel Call Forwarding)

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด ##21# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

18 ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ TriNet หรือไม่

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *3000# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *3000 

19 บริการรับฝากข้อความเสียง (Voice Mail)

บริการด่วนพิเศษ (USSD)

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)ฟัง, เปลี่ยนภาษา กด *1802 
ยกเลิก กด *7080 

20 บริการไม่โชว์เบอร์ ไม่รับสาย

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *713# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *7103 

21 บริการเลือกรับสายและเลือกไม่รับสาย (Call Screening)

บริการด่วนพิเศษ (USSD)

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *7143 

22 บริการเตือนสายที่ไม่ได้รับ (แจ๋ว)

บริการด่วนพิเศษ (USSD)

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *771 

23 เสียงเพลงรอสาย (3 บาท/นาที ไม่รวม VAT)

บริการด่วนพิเศษ (USSD)

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *119  หรือ กด *888 

24 dtac call center (ครั้งละ 3 บาท รวม VAT)

บริการด่วนพิเศษ (USSD)

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด 1678 

25 dtac call center ผ่าน SMS (ข้อความละ 1 บาท ไม่รวม VAT) พิมพ์รายละเอียดเรื่องที่ต้องการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ส่ง SMS มาที่เบอร์ 16789
(1 ข้อความ = ภาษาไทย 70 ตัวอักษร/ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร)

บริการด่วนพิเศษ (USSD)16789

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

26 ศูนย์รวมเบอร์ฟรีบริการฮิต
(เบอร์โทรเช็กยอด, สมัครแพ็กเกจ, เปิด-ปิดอินเทอร์เน็ต, บริการเสริมอื่นๆ)

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *1678# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

27 ยกเลิก SMS สิทธิพิเศษ โฆษณาที่ไม่ได้ส่งจากดีแทค (ใช้บริการได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน)

บริการด่วนพิเศษ (USSD)

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *137  กด 1 (ฟรี)

28 ยกเลิกบริการ SMS ที่สมัครและถูกคิดเงิน (ใช้บริการได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน)

บริการด่วนพิเศษ (USSD)

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *137  กด 2 (ฟรี)

29 ตรวจสอบบริการ SMS ที่สมัครและถูกคิดเงิน (ใช้บริการได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน)

บริการด่วนพิเศษ (USSD)

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *137  กด 3 (ฟรี)

30 รวมเมนูบริการ *165

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *165*0# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

31 เช็กโปรโมชั่นปัจจุบัน

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *165*1# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

32 เช็กยอดใช้งานคงเหลือ

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *165*2# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

33 Reset Promotion เปลี่ยนเป็นการใช้งานตามจริง

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *165*4# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

34 เลขหมาย USSD/IVR เพื่อผู้บริโภค

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *165*9# 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

35 คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

บริการด่วนพิเศษ (USSD)

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *165 

Don`t copy text!