สื่อประชาสัมพันธ์ (Media)

สื่อประชาสัมพันธ์ (Media) บริการด้านการวางแผน ออกแบบ สร้างสรรค์และผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร วารสาร ใบปลิว หรือสื่อดิจิทัล (Digital) ในรูปแบบของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ถ่ายทำ ตัดต่อ VDO ผลิตรายการโทรทัศน์ จัดงานอีเวนท์ รวมถึงผลิตสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ อินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อให้ความรู้ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ธุรกิจ Media is our service.

สื่อประชาสัมพันธ์ Media by Neighbour Media
Neighbour Media

Services

Neighbour Media

Neighbour Media Services: neighbourmedia.com/services

กลยุทธ์ (Strategy)

เราเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดและเข้าใจในการเลือกสรรรูปแบบการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อย่างแม่นยำ เราพร้อมจะช่วยคุณวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน และออกแบบการสื่อสารครบวงจรทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงพัฒนาช่องทางสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง หรือการตลาดด้าน Branding หรือ Re-Branding เพื่อปรับภาพลักษณ์องค์กร สินค้า และบริการ ผ่านช่องทางการสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา คอนเทนท์ (Content)

บริการจัดทำคอนเทนท์สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งวารสาร นิตยสาร คู่มือ และสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น คอนเทนท์สำหรับลงเว็บไซต์หรือคอนเทนท์สำหรับเพจเฟสบุค (Facebook Page) รวมถึงจัดทำสคริปท์วิดีโอและ รายการโทรทัศน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเชี่ยวชาญเนื้อหาด้านการพัฒนาเพื่อสังคม เน้นการสร้างข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้เรายังจัดทำวิจัยตลาด (Market Research) ที่ช่วยส่งเสริมการจัดทำเนื้อหาที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ที่คุณต้องการ

ออกแบบ (Design)

บริการด้านการออกแบบทุกประเภทอย่างสร้างสรรค์และสวยงาม โดยตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจได้อย่างลงตัว ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือโลโก้องค์กร ฯลฯ เพื่อ ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จมากที่สุด

กิจกรรม อีเวนท์ (Event)

เรารับเนรมิตงานอีเวนท์เพื่อสร้างสรรค์การจัดงานกิจกรรมทุกรูปแบบจากความคิดและคอนเซ็ปต์ทางธุรกิจให้ออกมาเป็นความประทับใจและเป็นบันไดสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

 

Strategy

เราเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดและเข้าใจในการเลือกสรรรูปแบบการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อย่างแม่นยำ เราพร้อมจะช่วยคุณวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน และออกแบบการสื่อสารครบวงจรทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงพัฒนาช่องทางสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง หรือการตลาดด้าน Branding หรือ Re-Branding เพื่อปรับภาพลักษณ์องค์กร สินค้า และบริการ ผ่านช่องทางการสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ Strategy is our service.

Content

บริการจัดทำคอนเทนท์สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งวารสาร นิตยสาร คู่มือ และสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น คอนเทนท์สำหรับลงเว็บไซต์หรือคอนเทนท์สำหรับเพจเฟสบุค (Facebook Page) รวมถึงจัดทำสคริปท์วิดีโอและ รายการโทรทัศน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเชี่ยวชาญเนื้อหาด้านการพัฒนาเพื่อสังคม เน้นการสร้างข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้เรายังจัดทำวิจัยตลาด (Market Research) ที่ช่วยส่งเสริมการจัดทำเนื้อหาที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ที่คุณต้องการ

Design

บริการด้านการออกแบบทุกประเภทอย่างสร้างสรรค์และสวยงาม โดยตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจได้อย่างลงตัว ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือโลโก้องค์กร ฯลฯ เพื่อ ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จมากที่สุด

Media

บริการด้านการวางแผน ออกแบบ สร้างสรรค์และผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร วารสาร ใบปลิว หรือสื่อดิจิทัล (Digital) ในรูปแบบของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ถ่ายทำ ตัดต่อ VDO ผลิตรายการโทรทัศน์ จัดงานอีเวนท์ รวมถึงผลิตสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ อินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อให้ความรู้ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

Event

เรารับเนรมิตงานอีเวนท์เพื่อสร้างสรรค์การจัดงานกิจกรรมทุกรูปแบบจากความคิดและคอนเซ็ปต์ทางธุรกิจให้ออกมาเป็นความประทับใจและเป็นบันไดสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

Strategy

เราเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดและเข้าใจในการเลือกสรรรูปแบบการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อย่างแม่นยำ เราพร้อมจะช่วยคุณวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน และออกแบบการสื่อสารครบวงจรทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงพัฒนาช่องทางสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง หรือการตลาดด้าน Branding หรือ Re-Branding เพื่อปรับภาพลักษณ์องค์กร สินค้า และบริการ ผ่านช่องทางการสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ Strategy is our service.

Content

บริการจัดทำคอนเทนท์สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งวารสาร นิตยสาร คู่มือ และสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น คอนเทนท์สำหรับลงเว็บไซต์หรือคอนเทนท์สำหรับเพจเฟสบุค (Facebook Page) รวมถึงจัดทำสคริปท์วิดีโอและ รายการโทรทัศน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเชี่ยวชาญเนื้อหาด้านการพัฒนาเพื่อสังคม เน้นการสร้างข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้เรายังจัดทำวิจัยตลาด (Market Research) ที่ช่วยส่งเสริมการจัดทำเนื้อหาที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ที่คุณต้องการ

Design

บริการด้านการออกแบบทุกประเภทอย่างสร้างสรรค์และสวยงาม โดยตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจได้อย่างลงตัว ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือโลโก้องค์กร ฯลฯ เพื่อ ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จมากที่สุด

Media

บริการด้านการวางแผน ออกแบบ สร้างสรรค์และผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร วารสาร ใบปลิว หรือสื่อดิจิทัล (Digital) ในรูปแบบของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ถ่ายทำ ตัดต่อ VDO ผลิตรายการโทรทัศน์ จัดงานอีเวนท์ รวมถึงผลิตสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ อินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อให้ความรู้ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

Event

เรารับเนรมิตงานอีเวนท์เพื่อสร้างสรรค์การจัดงานกิจกรรมทุกรูปแบบจากความคิดและคอนเซ็ปต์ทางธุรกิจให้ออกมาเป็นความประทับใจและเป็นบันไดสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

Strategy

เราเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดและเข้าใจในการเลือกสรรรูปแบบการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อย่างแม่นยำ เราพร้อมจะช่วยคุณวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน และออกแบบการสื่อสารครบวงจรทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงพัฒนาช่องทางสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง หรือการตลาดด้าน Branding หรือ Re-Branding เพื่อปรับภาพลักษณ์องค์กร สินค้า และบริการ ผ่านช่องทางการสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ Strategy is our service.

Content

บริการจัดทำคอนเทนท์สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งวารสาร นิตยสาร คู่มือ และสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น คอนเทนท์สำหรับลงเว็บไซต์หรือคอนเทนท์สำหรับเพจเฟสบุค (Facebook Page) รวมถึงจัดทำสคริปท์วิดีโอและ รายการโทรทัศน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเชี่ยวชาญเนื้อหาด้านการพัฒนาเพื่อสังคม เน้นการสร้างข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้เรายังจัดทำวิจัยตลาด (Market Research) ที่ช่วยส่งเสริมการจัดทำเนื้อหาที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ที่คุณต้องการ

Design

บริการด้านการออกแบบทุกประเภทอย่างสร้างสรรค์และสวยงาม โดยตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจได้อย่างลงตัว ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือโลโก้องค์กร ฯลฯ เพื่อ ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จมากที่สุด

Media

บริการด้านการวางแผน ออกแบบ สร้างสรรค์และผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร วารสาร ใบปลิว หรือสื่อดิจิทัล (Digital) ในรูปแบบของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ถ่ายทำ ตัดต่อ VDO ผลิตรายการโทรทัศน์ จัดงานอีเวนท์ รวมถึงผลิตสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ อินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อให้ความรู้ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

Event

เรารับเนรมิตงานอีเวนท์เพื่อสร้างสรรค์การจัดงานกิจกรรมทุกรูปแบบจากความคิดและคอนเซ็ปต์ทางธุรกิจให้ออกมาเป็นความประทับใจและเป็นบันไดสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

 

 

Don`t copy text!